In de zomer van 2020 willen één van onze teefjes laten dekken!

The intention is to have one of our dogs mated in mid-2020.

Voor meer info: bel of mail ons 0031(0)528 321526 - ewakalina@hetnet.nl

For more info: call or email us 0031 (0) 528 321526 - ewakalina@hetnet.nl